LAST SUNDAY
Sunday, October 16, 2016

Seeking Wisdom from Above

“ If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. (James 1:5-6)”

Itís very natural for every one of us lives in this world wanting to have a good life, being prosperous, happy and successful. To achieve these goals, it depends on how wise you make all your decisions in life. Wisdom is something important that we all need to obtain a good and meaningful life. ...

continued...

Lời Tâm Tình và Kêu Gọi

Click HERE to view the VHBC Flood Recovery and Rebuilding work

Người Việt chúng ta nói một câu rất đúng “Đời là bể khổ.” Có nhiều sự đau khổ gây nên do những tai họa bất ngờ, như vụ lụt lớn vừa xảy qua trong nhiều thành phố tại tiểu bang Louisiana. Trên 60,000 căn nhà bị nước lụt tràn vào (chưa kể nhiều chiếc xe bị ngập lún) vì số lượng nước mưa đổ xuống đến khoãng 4,000 tỉ gallon. Trong những ngày lụt, nhiều gia đình nạn nhân ở tạm nhờ nhà bà con, hoặc ở các nơi tạm trú tiếp trợ, mong mỏi bồn chồn chờ đợi nướt rút để trở về và mong căn nhà không bị hư hại. Một số đông trở về thất vọng vì đồ đạc trong nhà bị hư hại nặng nề cùng với mùi hôi tanh của nước cống tràn vào.

Họ cực nhọc trong nhiều ngày lo gỡ thảm và cắt tường để chống nạn mốc. Chúng tôi có cơ hội đi thăm một số gia đình bị lụt, tiếp trợ và cầu nguyện cho họ. Có những người vẫn còn sự bình an, nhưng cũng có một số khác thất vọng buồn rầu trong những giọt nước mắt. Riêng Hội Thánh Báptít Hy-vọng của chúng tôi cũng không tránh khỏi và bị hư hại nặng nề. Mặc dầu vậy với sự tiếp trợ của Chúa, Đấng Toàn Năng và tinh thần giúp đỡ của cộng động ở khắp nơi, chúng tôi trông đợi một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi cũng kêu gọi tinh thần “Lá lành đùm lá rách,” của mọi người khắp nơi giúp tiếp trợ đồng bào của chúng ta ở đây bằng sự cầu nguyện và tài chánh, để họ xây dựng lại cuộc sống bình thường trong nhiều tháng tới.

Hội Thánh chúng tôi cũng mong được dùng những tài nguyên của mọi ân nhân để giúp đỡ phân phối cho nhiều đồng bào bị nạn lụt trong những ngày tới. Nếu quí vị muốn dự phần tiếp trợ chúng tôi, xin gởi đến nhà thờ Baptist Hy Vọng Viet-nam qua ông Thủ Quỹ của Hội Thánh là Vũ Lương 36282 Maplewood Ave. Prairieville, LA 70769. Xin quí vị vui lòng để trên check la “Vietnamese Hope Baptist Church,” cùng ghi chú là “Flood Assistance.” Chúng tôi sẽ giữ hồ sơ và gởi về lại receipt cho mỗi quí vị sau. Xin Chúa ban phước lại cho những quý vị ân nhân bỏ công sức và tài sản để giúp những nạn nhân.

COME WORSHIP WITH US

SUNDAYS:
Prayer Meeting - 8:30 AM
Sunday School - 9:30 AM
Worship - 10:45 AM

FRIDAYS:
Youth LIFE - 7:30 PM

WEDNESDAYS:
Youth/Young Adult Bible Study - 7:00 PM

THURSDAYS:
Adult Bible Study - 6:30 PM